O ekspertki.org

Wychodzimy naprzeciw potrzebie wzmocnienia obecności kobiet w debacie publicznej. Często argumentem tłumaczącym nieobecność kobiet w debacie jest mówienie, że po prostu „nie ma ekspertek”, które mogą zabrać głos na dany temat. Baza jest narzędziem, które pomaga rozwiązać ten problem. czytaj więcej o projekcie

Kontakt

Baza prowadzona jest przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
kontakt: redakcja[at]krytykapolityczna.pl przejdź do działu kontakt
x
698 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (od 2014 roku). Pracę doktorską dotyczącą startupów przygotowuje pod opieką prof. Juliusza Gardawskiego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH. Jako badaczka bierze udział w projekcie badawczym PREWORK dotyczącym młodych pracowników na rynku pracy (prework.eu). Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia i socjologia UwB.

Od 2010 roku pracuje w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obecnie jako menedżerka Programu Partnerstwa. Wcześniej odpowiadała za inaugurację i koordynację europejskiego programu Karty Różnorodności w Polsce. Uczestniczyła też w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej.

Jej zainteresowania badawcze związane są z przedsiębiorstwami typu startup i ich ekosystemem, nowymi technologiami, ale też odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Prowadzi blog: ostartupach.pl

Ukończyła kurs Program Menedżerowie NGO (PROMENGO). Odpowiedzialnym biznesem zajmuje się od 2007 roku. Posiada doświadczenie w pracy w mediach lokalnych (zarówno w prasie, jak i radiu). Autorka i współautorka publikacji i artykułów dotyczących odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i szkolenia na ten temat.

https://twitter.com/magdandrejczuk
https://pl.linkedin.com/in/magdaand

Wystąpienia