x

795 ...
  • śląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Popularyzatorka nauki, członkini porozumienia SPIN m.in. instytucji popularyzujących naukę, organizatorka Festiwalu Nauki i Techniki Żory, współtwórczyni inkubatora on-line (strony w technologii w 3D), platformy on-line Pośrednictwa, Przedsiębiorczości i Informacji, współorganizatorka licznych konferencji naukowo-biznesowych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, partner Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji INNTARG®, konkursów m.in. ogólnopolskiego „Elektronika, by żyło się łatwiej” http://konkurs.aei.polsl.pl/, współtwórczyni Inkubatora Przedsiębiorczości Subregionu Zachodniego, ekspertka oceniająca projekty RPO i POWER, autorka ponad 90 projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych, w tym innowacyjnych, doktorantka UE Katowice, specjalistka ds. programów, wiceprezes fundacji TEANO na rzecz nauki i sztuki http://teano.org.pl; https://teanoblog.wordpress.com/, prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. https://arpsa.pl/, współzałożycielka Strefy Przedsiębiorczości, portalu Biznes Lokalnie https://www.bizneslokalnie.pl/, inicjatorka hubu technologicznego i platformy transferującej innowacje, działalność na rzecz integracji międzynarodowej (liczne projekty w tym: Between Cultures – Between Words – finansowany z funduszy EOG , Śląska Przestrzeń Innowacji), Członek Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, Członek Rady Programowej na UE w Katowicach