x

Jak stworzyć dobry profil ekspertki?

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób zbudować profil ekspertki tak, żeby zawierał najpełniejszą informację i pozwalał dziennikarzom/rkom, organizotorom/kom debat publicznych najskuteczniej i najtrafniej znaleźć osobę, jakiej te szukają.

#Organizacja
Warto wypełnić to pole, jeśli jesteśmy związane z jakąś fundacją, stowarzyszeniem, ruchem społecznym, pracujemy na uczelni. Wpisanie w pole organizacji nazwy wydziału, na jakim wykładamy, nie oznacza, że reprezentujemy ten wydział – jest tylko informacją uwiarygadniającą nasz biogram.

#Zdjęcie
Jeśli chcesz dodać zdjęcie, dodaj prostą fotografię portretową.

#Email, telefon
Numer telefonu i adres email dostępne są tylko dla zalogowanych dziennikarzy/rek. Żeby baza spełniła swoją funkcję, media i organizatorzy/rki debat muszą mieć kontakt do ekspertek.

#Twitter, Facebook
Konta Facebook i Twitter są dostępne dla wszystkich osób wchodzących na profil ekspertki. Dodanie adresu do kont w mediach społecznościowych, adresów pod którymi ekspertka wypowiada się publicznie, służy promowaniu ekspertek także poza mediami i debatami. Ekspertki mogą obserwować na Twitterze wszyscy.

#Słowa kluczowe
Wypełnij pole „Słowa kluczowe”. To one pomagają w trafnym wyszukiwaniu. Nie bój się wpisywać wąskich specjalizacji. Właśnie takich często szukają media.

#Krótki opis
Informację zawarte w tym polu powinny być wstępną, krótką informacją o ekspertce. Rozwiniesz ją w głównym opisie.

#Kategorie
Rozsądnie zaznaczaj specjalizacje w oknie „Grupa specjalizacji”. Lepiej zaznaczyć tutaj mniej pól, a wpisać więcej słów kluczowych.

#Główny opis
Pamiętaj, żeby treść biogramu zamieszczonego w długim opisie była adekwatna do specjalizacji, jakie odznaczyłaś i słów kluczy, które wpisałaś. Z biogramu powinno jasno wynikać dlaczego jesteś ekspertką w dziedzinach, jakie oznaczyłaś. Ale biogram to też miejsce dłuższe przedstawienie się. Nie powinno ono jednak przekraczać ok. 900 słów.

#Wystąpienia
Warto dodać linki do wcześniejszych wystąpień w radio czy telewizji, do tekstu, który napisałyśmy. To pomaga dziennikarzom/rkom lepiej poznać ekspertkę.