x

881 ...
  • Aglomeracja Warszawska

O ekspertce

Jestem psycholożką i oligofrenopedagożką wykształconą w kierunku socjoterapii i resocjalizacji. Osią mojej specjalizacji jest praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, lękowymi, emocjonalnymi. Oferuję diagnozę i terapię krótkoterminową, szkolenia specjalistyczne oraz psychoedukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczych. Od wielu lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności ze spektrum autyzmu. Zajmuję się diagnozą psychologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapią trudności rozwojowych i społecznych. Jestem współzałożycielką punktu przedszkolnego Małe Lwy w Gdańsku. Kim jest mój klient oprócz dzieci z zaburzeniami?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To osoba, która: – chce poprawić swoją jakość życia⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ – potrzebuje wsparcia w zakresie trudności życiowych – rozwód, śmierć bliskiej osoby, trudne relacje partnerskie⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ – poszukuje pomocy w zakresie wychowania, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami swojego dziecka⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ – przeżywa kryzys życiowy