x

xxx ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Na co dzień zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów leczniczych i stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia.