x

603 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Dorota Pudzianowska jest doktor habilitowaną nauk prawnych i socjologiem. Od 2006 r. pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. kieruje w Fundacji litygacją w sprawach z zakresu dyskryminacji. Z ramienia HFPC prowadziła z sukcesem wiele spraw w sądach krajowych m.in. sprawę, w której polski sąd cywilny po raz pierwszy uznał dyskryminację za naruszenie dóbr osobistych czy sprawę przed Sądem Najwyższym o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Jest pełnomocniczką klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w skargach dotyczących m.in. braku uregulowania z Polsce jednopłciowych związków partnerskich (S. Formela i K. Formela p. Polsce) czy nielegalnego wyburzania osad romskich (Caldarar i inni p. Polsce). Jest współautorką pierwszego polskiego Bench Book w zakresie równego traktowania dla sędziów i prokuratorów („Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”).