x

603 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem dr nauk prawnych oraz socjolożką. Pracuję jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat współpracuję też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie obecnie kieruję Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 oraz jestem dyrektorką programu dotyczącego podnoszenia wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania. Jestem autorką lub współautorką kilku książek oraz wielu artykułów naukowych. Pracuję jako ekspertka dla Rady Europy, Komisji Europejskiej. W latach 2009-2012 byłam zastępcą członka zarządu Agencji Praw Podstawowych UE.