x

602 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Prawniczka i kulturoznawczyni bliskowschodnia. Posiada doktorat z nauk prawnych, ukończyła też kulturoznawstwo (specjalizacja: Bliski Wschód). Pracuje jako adiunktka w Future Law Lab i w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się współczesnym prawem muzułmańskim i jego przemianami w kontekście rozwoju naukowego i technologicznego. Interesują ją także kwestie związane z pluralizmem prawnym i normatywnym, prawo zwyczajowe w świecie arabskim, Orientalizm prawny i uprzedzenia w prawie. Jest autorką książki „Współczesna dynamika prawa islamskiego dotycząca problemów bioetycznych” oraz wielu publikacji poświęconych prawu na Bliskim Wschodzie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i obywatelskimi w Polsce i za granicą, m.in. pracowała w projektach z zakresu pomocy rozwojowej na Bliskim Wschodzie i należy do międzynarodowej sieci akademickiej zajmującej się prawami człowieka w Palestynie i Izraelu. Zajmuje się także popularyzacją wiedzy, prowadzi podcasty popularnonaukowe „Reorient” i „Prawo Przyszłości”.