x

502 ...
  • Aglomeracja Warszawska

O ekspertce

Moje ogólne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemu tworzenia pojęć, zwłaszcza abstrakcyjnych oraz sposobu, w jaki są one przekazywane i przedefiniowywane w ramach kultury. W badaniach łączę metody lingwistyki kognitywnej, antropologii i filozofii. Obok badań nad rozwojem najstarszych sposobów myślenia w kulturze indyjskiej, drugim ważnym nurtem moich badań jest analiza dyskursów społecznych (kultur i grup społecznych wewnątrz nich), sposobów, jakich tworzone jest ich znaczenie i jego negocjacji, zwłaszcza w sporach. Jestem autorką 5 monografii naukowych oraz wielu artykułów oraz autorką dwóch tomów wierszy („Róża”, „Kołowrót”) i powieści „Ślady i kręgi. Opowieść o rodzinach Doroszewskich i Gołubiewów”.