x

Maria Trojanowicz-Kasprzak

605 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Jestem twórczynią polskiej wersji popularnej na Zachodzie metody czytania globalnego. Napisałam wiele publikacji dla dzieci z tego zakresu oraz poradnik dla rodziców. Prowadzę stronę www.czytanieglobalne.edu.pl , na której informuję jak metodę tę realizować w warunkach domowych, w poradniach, żłobkach, szkołach i przedszkolach oraz zamieszczam materiały nadsyłane przez rodziców.

Wystąpienia