x

Natalia Schmidt-Polończyk

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

503 ...
  • Aglomeracja Warszawska

O ekspertce

Doktor nauk technicznych, adiuntka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo zajmuje się bezpieczeństwem, ewakuacją i wentylacją w tunelach komunikacyjnych. Autorka pierwszych w Polsce badań ewakuacji w rzeczywistych tunelach w warunkach zadymienia. Bada zachowania ludzi w sytuacjach awaryjnych oraz świadomość i reakcje na zagrożenia. Doświadczenie i wiedzę zdobywała m.in. w Austrii i Hiszpanii podczas staży naukowych. Posiada uprawnienia Inspektora Pracy BHP. Jako tutorka akademicka i trenerka interpersonalna pomaga innym w rozwoju osobistym i naukowym.