Trenerka WenDo i antydyskryminacyjna. Dyżurantka telefonu antyprzemocowego.