x

Ada Dyndo

Ada Dyndo jest indolożką z doświadczeniem w biznesie i administracji, mieszkającą w Indiach od ponad 6 lat. W 2021 r. została uznana przez EICBI (Europe India Centre for Business ...

By |24 marca, 2022|Możliwość komentowania Ada Dyndo została wyłączona

Alicja Podbielska

Historyczka, specjalistka w zakresie Zagłady, historii Żydów w Polsce, studiów nad pamiecią oraz literatury Holokaustu. Obroniła doktorat o polityce historycznej dotyczącej Polaków ratujących Żydów w Centrum Badań nad Holokaustem ...

By |24 marca, 2022|Możliwość komentowania Alicja Podbielska została wyłączona

Joanna Peszka

Jestem fizyczką i zajmuję się badaniem antymaterii. Pracuję w CERN w eksperymencie ALPHA, gdzie produkujemy i badamy antywodór. Inżynier fizyki technicznej na Politechnice Wrocławskiej, obecnie doktorantka na Uniwersytecie w ...

By |5 sierpnia, 2021|Możliwość komentowania Joanna Peszka została wyłączona

Martyna Głodowska

Prowadzę badania w zakresie geomikrobiologii, mikrobiologii środowiskowej, mikrobiologii rolniczej oraz biogeochemii ze szczególnym uwzględnieniem procesów biologicznych. Obecnie prowadzę badania nad beztlenowym utlenianiem metanu w połączeniu z redukcją metali oraz ...

By |11 lutego, 2021|Możliwość komentowania Martyna Głodowska została wyłączona

Anna Paulina Orłowska

Jestem historyczką z międzynarodowym doświadczeniem specjalizującą się w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, której głównym obszarem zainteresowania jest miasto, zarówno pod kątem historii gospodarczej (kupcy, jarmarki, handel, wytwóczość) jak ...

By |15 stycznia, 2021|Możliwość komentowania Anna Paulina Orłowska została wyłączona

Agnieszka Lisik

Agnieszka Lisik jest starszą doradczynią ds.polityki europejskiej w Oceanie, największej międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się wyłącznie ochroną środowiska morskiego. Jej specjalizacja to wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb). Obecnie bada konsekwencje ...

By |7 sierpnia, 2020|Możliwość komentowania Agnieszka Lisik została wyłączona

Marta Kozłowska

Zajmuję się społecznymi aspektami integracji europejskiej i socjologią porównawczą społeczeństw europejskich. Z racji miejsca pracy i znajomości języka posiadam też dużą wiedzę na temat Niemiec i polityki niemieckiej, w ...

By |7 sierpnia, 2020|Możliwość komentowania Marta Kozłowska została wyłączona

Paula Dobosz

Genetyk, specjalizuje się w genetyce i genomice nowotworów, immunoonkologii; prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka; jak unikają rozpoznania ...

By |14 czerwca, 2019|Możliwość komentowania Paula Dobosz została wyłączona

Urszula Markowska-Manista

Dr nauk humanistycznych. Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej, dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji i wychowania w ...

By |7 stycznia, 2019|Możliwość komentowania Urszula Markowska-Manista została wyłączona

Olga Byrska

Pisze o literaturze i teatrze, publikowała między innymi w "Małym Formacie", „Kulturze Liberalnej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”. Stale współpracuje z pismem „Dialog” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pracuje w ...

By |21 października, 2018|Możliwość komentowania Olga Byrska została wyłączona