x

Agnieszka Lisik

Agnieszka Lisik jest starszą doradczynią ds.polityki europejskiej w Oceanie, największej międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się wyłącznie ochroną środowiska morskiego. Jej specjalizacja to wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb). Obecnie bada konsekwencje ...

By |7 sierpnia, 2020|Możliwość komentowania Agnieszka Lisik została wyłączona

Marta Kozłowska

Zajmuję się społecznymi aspektami integracji europejskiej i socjologią porównawczą społeczeństw europejskich. Z racji miejsca pracy i znajomości języka posiadam też dużą wiedzę na temat Niemiec i polityki niemieckiej, w ...

By |7 sierpnia, 2020|Możliwość komentowania Marta Kozłowska została wyłączona

Paulina Rowińska

Paulina jest na ostatnim roku studiów doktoranckich z matematyki i statystyki na Imperial College w Londynie. We współpracy z francuskim dostawcą energii EDF bada wpływ energii wiatrowej na produkcję ...

By |29 lipca, 2019|Możliwość komentowania Paulina Rowińska została wyłączona

Ewelina Basińska

Tłumaczka specjalistyczna jęz. niemieckiego w zakresie medycyny i ochrony zdrowia. Pracuje w Polsce (wpis do Rejestru Tłumaczy Federacji NOT nr 011612) oraz dla instytucji naukowych w Unii Europejskiej. Wykładowca/lektor ...

By |3 lipca, 2019|Możliwość komentowania Ewelina Basińska została wyłączona

Paula Dobosz

Genetyk, specjalizuje się w genetyce i genomice nowotworów, immunoonkologii; prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka; jak unikają rozpoznania ...

By |14 czerwca, 2019|Możliwość komentowania Paula Dobosz została wyłączona

Urszula Markowska-Manista

Dr nauk humanistycznych. Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej, dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji i wychowania w ...

By |7 stycznia, 2019|Możliwość komentowania Urszula Markowska-Manista została wyłączona

Olga Byrska

Pisze o literaturze i teatrze, publikowała między innymi w "Małym Formacie", „Kulturze Liberalnej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”. Stale współpracuje z pismem „Dialog” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pracuje w ...

By |21 października, 2018|Możliwość komentowania Olga Byrska została wyłączona

Joanna Harlos

Ekspertka ws. problemu współczesnego niewolnictwa i przemytu ludzi w krajach europejskich

By |15 marca, 2018|Możliwość komentowania Joanna Harlos została wyłączona

Agata Nyga

Naukowiec biomedyczny ze specjalizacją w nanotoksykologii, trójwymiarowych modelach komórkowych in vitro, zmian rakowych i biomechaniki.

By |26 lutego, 2018|Możliwość komentowania Agata Nyga została wyłączona

Aleksandra Garlinska

Jestem absolwentka LSE, Viadriny i Uniwersytetu Wolnego w Berlinie. Dodatkowo bralam udzial w programie wymiany z Kongresem USA nt migracji. Od 10 lat pracuje jako doradca w Parlamencie Europejskim. ...

By |28 listopada, 2017|Możliwość komentowania Aleksandra Garlinska została wyłączona