x

578 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Posiadam tytuł Doktora Europejskiego (Universidad Castilla La Mancha Humanidades : Arte y genero y Universidade de Bellas Artes Lisboa) uzyskany w roku 2016 w Hiszpanii w której się wychowywałam (Valladolid) i mieszkałam przez ostatnie osiem lat (Barcelona). Od 2017-2021 roku prowadzę zajęcia (których jestem autorką) na uczelni ze studentami AGH WH w Krakowie.