x

O projekcie

Podjęliśmy się stworzenia bazy ekspertek chcąc wyjść naprzeciw potrzebie przełamania męskiego monopolu i wzmocnienia obecności kobiet w debacie publicznej. Od lat obserwujemy zjawisko, które Feminoteka i „Gazeta Wyborcza” opisały jako „Media bez kobiet”, śledzimy dyskusje o zbyt często organizowanych „panelach bez kobiet”, a także angażujemy się – jako działacze i działaczki, dziennikarze i dziennikarki Krytyki Politycznej – w podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia głosu kobiet w debacie społecznej. Z doświadczenia wiemy, jak często argumentem tłumaczącym nieobecność kobiet w debacie jest mówienie, że po prostu „nie ma ekspertek”, które mogą zabrać głos na dany temat. A nawet jeśli są, to trudno do nich dotrzeć. Baza jest narzędziem, które pomaga rozwiązać ten problem. Jest narzędziem ułatwiającym dotarcie do ekspertek z różnych dziedzin oraz regionów Polski.

Baza przygotowana została przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego we współpracy z Fundacją Kobiet Nauki, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła budowę bazy ekspertek.

Partnerami i matronkami projektu, obejmującego stworzenie bazy oraz promujące ją konferencję a także kampanię społeczną w Polsce, są zarówno organizacje kobiece działające lokalnie i ogólnopolskie (Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Fundacja Kobiety Nauki), jak i media (RDC, Dziennik Opinii, „Wysokie Obcasy”, radiOrakel).

Wzmocnienie obecności kobiet w debacie publicznej zagwarantuje zróżnicowany punkt widzenia na ważne społecznie problemy i na sposoby ich rozwiązania, oraz uwzględnienie potrzeb innych niż te tradycyjnie męskie przy tworzeniu strategii centralnych i samorządowych. Brak głosu kobiet w debacie powoduje m.in. pomijanie potrzeb tych osób, które np. najczęściej opiekują się osobami zależnymi, niebranie pod uwagę potrzeb opiekunek w planowaniu polityki transportowej, funkcjonalności przestrzeni publicznej. Brak albo niewystarczająca reprezentacja kobiet w mediach (programach publicystycznych), na konferencjach specjalistycznych, panelach, debatach i spotkaniach otwartych sprawia, że szereg ważnych dla całego społeczeństwa problemów, argumentów nie ma szans przebicia się do opinii publicznej.

Konferencja Ekspertki.org

Premiera bazy odbyła się podczas konferencji Ekspertki.org zorganizowanej w dniach 23-24 kwietnia 2015 w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Głos kobiet się liczy”.

Spotkania lokalne wokół bazy Ekspertki.org

Podczas lokalnych debat i warsztatów rozmawialiśmy o przyczynach nadal wciąż za małej obecności kobiet w debacie medialnej i publicznej i o tym, jak temu zaradzić. Opowiadaliśmy też o projektach starających się zmienić sytuacje i promować obecność kobiet w mediach, w tym o bazie Ekspertki.org.

Dyskusje i warsztaty odbyły się w Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Gnieźnie, Koszalinie, Szczecinie, Cieszynie i Gdańsku.

Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Głos kobiet się liczy”, który realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt „Ekspertki.org – przebijamy „szklany sufit” dofinansowano przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Warsztatowe spotkanie dla dziennikarzy

Szkolenie dla dziennikarek i wydawców mediów lokalnych i ogólnopolskich Czy różnorodność wzbogaca media?” odbyło się w Warszawie w dniach 23-25 października 2015.

Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Głos kobiet się liczy”, który realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Warsztaty przygotowano we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Projekt „Ekspertki.org – przebijamy „szklany sufit” dofinansowano przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Drugie warsztatowe spotkanie dla dziennikarzy

Szkolenie dla dziennikarek i wydawców mediów lokalnych i ogólnopolskich Czy różnorodność wzbogaca media?” odbyło się w Gdańsku w dniach 19-20 marca 2016.

Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Głos kobiet się liczy”, który realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Warsztaty przygotowano we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.

 

logo-set-ekspertki