x

506 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Socjolożka, działaczka społeczna, publicystka, współzałożycielka „Krytyki Politycznej” i Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Redaktorka wielu książek (m.in. Żałoba, Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej), pracowała w „Gazecie Wyborczej” w dziale publicystyki. Studiowała socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunki międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Collegium Civitas, stypendystka na Yale University. Pisze doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Działa w ruchu Obywatele Kultury. Współtworzyła spektakl „Europa. Śledztwo” (komuna/warszawa, 2014). Interesuje się przemianami współczesnych systemów politycznych, polityką Stanów Zjednoczonych, krajami rozwijającymi się, nowymi ruchami społecznymi, ruchami kobiecymi, a także teatrem. Podróżuje.