x

Agata Szczeszak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

600 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Moje doświadczenie zawodowe opiera się głównie na badaniach naukowych dotyczących obszaru szerokorozumianej fizykochemii pierwiastków ziem rzadkich, a szczególnie ich właściwości spektroskopowych, które badam od 12 lat w Zakładzie Ziem Rzadkich na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto, doświadczenie zawodowe obejmuje syntezę nieorganicznych nanoluminoforów aktywowanych jonami lantanowców wykazujących intensywną emisję światła widzialnego pod wpływem wzbudzenia promieniowaniem z zakresu ultrafioletu próżniowego, ultrafioletu oraz podczerwieni. Otrzymywane materiały analizuję pod względem właściwości strukturalnych, morfologicznych, a także spektroskopowych i magnetycznych poprzez zastosowanie różnych technik analizy nanomateriałów. Otrzymywane i analizowane materiały są wytwarzane z myślą o ich zastosowaniu np. w opotoelektronice, biomedycynie, a ostatnio również do zabezpieczania ważnych dokumentów. Do ostatniego z wymienionych zastosowań nanomateriały będą otrzymywane dzięki uzyskanemu finansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX, którego jestem kierownikiem.