x

510 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Jestem redaktorką naczelną portalu Ulica Ekologiczna i dzięki temu mogę przyczynić się do popularyzowania wiedzy na temat ekologii. Lubię swoją pracę i staram się ją dobrze wykonywać. Jak wychodzi? Można ocenić, wchodząc na stronę.