x

...
  • małopolskie
  • śląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych, certyfikowana trenerka WenDo – metody asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła także Studium Pedagogiczne UJ, Szkołę Trenerów BAZA oraz „Akademię Treningu WenDo Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. Obecnie w trakcie specjalistycznego szkolenia trenerskiego w ramach Studium Treningu Interpersonalnego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Założycielka Ośrodka Twórczego Rozwoju „Skrzydlata Żyrafa” (2011-18), obecnie samodzielna trenerka. Prowadzi treningi interpersonalne i warsztaty psychoedukacyjne, w tym z zakresu kreatywności, asertywności, umiejętności poznawczych, WenDo oraz innych umiejętności psychospołecznych.

Autorka książki „Trening Kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie” (2015) oraz kilku innych publikacji dotyczących wspierania zdolności poznawczych.

Aktywistka na rzecz praw kobiet. W latach 2013-18 jedna z polskich liderek międzynarodowego ruchu społecznego na rzecz przeciwdziałania molestowaniu w przestrzeni publicznej Hollaback! Inicjatorka pierwszej w Polsce akcji na rzecz bezpiecznej edukacji dla dziewczynek „Bańki Ponad Granicami” (2015). Lokalna organizatorka, a w 2017 r. koordynatorka z ramienia fundacji Autonomia polskiej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Podejmuje liczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Wystąpienia