x

501 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Moje zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej edukacji medialnej,  komunikowania społecznego i jego związku z mediami. W swoich badaniach sprawdzam jak TIK oddziałują na młodych ludzi – zwłaszcza na dzieci, jakie szanse rozwojowe im stwarzają oraz jakie umiejętności medialna są charakterystyczne dla danego przedziału wiekowego. W nowych mediach upatruję szans zwiększających lepsze i łatwiejsze dopasowanie się do przyszłej pracy zawodowej młodych. Jestem zwolenniczką wczesnej nauki kodowania i wprowadzania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół i przedszkoli. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzę też szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli i rodziców.

.