x

Agnieszka Kamińska

609 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, oraz redaktor prowadzący w TVP i była Redaktor Naczelna Agencji Informacyjnej Pracodawców RP. Oprócz pracy w redakcji i na uczelni – prowadzi szkolenia medialne i kursy logopedii medialnej. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z dziennikarskich źródeł informacji dokumentu filmowego, konwersatoria i seminaria dziennikarskie, zajęcia z warsztatu dziennikarza telewizyjnego, wykłady z etyki dziennikarskiej oraz z publicystyki telewizyjnej. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Akademię Menedżerską SGH, seminarium producenckie Akademii Telewizyjnej TVP i PWSFTiT w Łodzi oraz logopedię na Uniwersytecie Warszawskim i Kształcenie Głosu i Mowy na Uniwersytecie SWPS. Wybrane publikacje: Kamińska Agnieszka: Spektakl emocji, czyli kandydaci na ekranie. Kampania wyborcza i debaty prezydenckie 2015, w: Kultura i Edukacja (artykuł w trakcie publikacji – prawdopodobny termin: nr 3 2016 r.) Kamińska Agnieszka: Infothriller. Operacja „Trynkiewicz” jako przykład tabloidyzacji informacji telewizyjnej, w: Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów / Marczak Mariola ( red. ), 2015, UWM, ss. 133-153 Kamińska Agnieszka: Erystyka w służbie show – analiza na przykładzie wybranego telewizyjnego programu publicystycznego o charakterze politycznym, w: „Папалінстыка — Полонистика — Polonistyka” (Mińsk) / Kiklewicz Aleksander ( red. ), vol. „Z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin profesora Witolda Mańczaka”, nr 2013 , 2013, MEДЊCOHT, ss. 367-389, DOI:ISBN 978-83-61605-18-8 Kamińska Agnieszka: Siedmioro karłów z Auschwitz, które „Doktorowi Śmierć zawdzięczały życie”. O bohaterach reportażu Kukiełki doktora Mengele Yehudy Koren i Eliat Negev, „Kultura Popularna” 2016; 3(45):92-101 ICID: 1198427 Kamińska Agnieszka: Media Publiczne w świadomości polskich licealistów, w: Olimpiada Medialna, vol. Olimpiada Medialna. Badania nad świadomością uczestników, 2014, ss. 7-39