x

663 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Poza praktycznymi umiejętnościami w zarządzaniu projektami, realizacji edukacji stacjonarnej i online w organizacji pozarządowej, jestem badaczką zgłębiającą tematy pamięć, pomników, zajmującą się relacjami polsko-ukraińskimi i polsko-niemieckimi, szczególnie na zamieszkałych przez obie nacje terenach przygranicznych. Prowadzę blog: www.agnieszkakudelka.pl