x

Agnieszka Legucka

Wydział Pedagocziny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

dr hab. Agnieszka Legucka – profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Obrony Narodowej (2005-2016) w Warszawie. Prorektor ds. studenckich AON. Trener programu SENSE program (Strategic Economic Needs and Security Exercise) symulacji komputerowej, uczącej urzędników do pracy w administracji państwa po konflicie. Doradca Ministerstwa Obrony Narodowej, ekspertka Instytutu Kościszko. Specjalistka w sprawach bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego, konfliktów zbrojnych, relacji NATO-Rosja i NATO-Ukraina. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki bezpieczeństwa, obszaru euroatlantyckiego. Ostatnia książka: Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difin 2013. Publikuje w Lamusa Digital, Zeszyty Naukowe AON, Warsaw East European Review, Revista Europa, Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej.