x

003 ...
  • zagranica

O ekspertce

Agnieszka Lisik jest starszą doradczynią ds.polityki europejskiej w Oceanie, największej międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się wyłącznie ochroną środowiska morskiego. Jej specjalizacja to wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb). Obecnie bada konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla rybołówstwa i środowiska morskiego.