x

507 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zespole „Literatura i Konteksty” IBL PAN, pracuje również w Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN oraz w Zespole Badań Genderowych „Literatura i Gender” IBL PAN. Wykładowczyni Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN i koordynatorka cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”. Członkini redakcji kwartalnika polityczno-kulturalnego „Bez Dogmatu”. Członkini Zarządu Fundacji Gender Center. Główne kierunki zainteresowań: studia nad PRL-em i komunizmem w perspektywie badań genderowych; krytyczna analiza dyskursu (w tym medialnego i kultury popularnej); zjawisko backlashu (reakcji) w Europie Środkowej i Wschodniej; tożsamość Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku.

Wystąpienia