x

066 ...
  • zagranica

O ekspertce

Antropolożka i socjolożka, aktualnie Marie Skłodowska-Curie Research Fellow na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom wielokulturowości, pluralizmu religijnego, nacjonalizmu i szeroko rozumianego zjawiska marginalizacji. Jej pierwsza książka (Hierarchy and Pluralism: Living Religious Difference in Catholic Poland, Palgrave 2015) dotyczy sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych w Polsce w kontekście relacji państwo-kościół.