x

Agnieszka Pawłowska-Kubik

508 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Nauk Historycznych UMK), magister filologii polskiej (Wydział Filologiczny UMK). Jej zainteresowania badawcze dotyczą dziejów politycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów władców ze szlachtą, rokoszy, konfederacji, teorii i praktyki w zakresie funkcjonowania konstytucji staropolskich. Stypendystka Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Fundacji Lanckorońskich, wyróżniona w 2015 roku w konkursie „Skomplikowane i proste” pod patronatem MNiSW. Publikuje m.in. w „Klio” i „Zapiskach Historycznych”.