x

697 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Od 2009 r. prowadzi działania prawne w ramach programu Rzecznika związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Autorka części prawnej dwóch raportów Rzecznika Praw Osób Uzależnionych z 2011r. i z 2013r. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Rights Reporter Foundation.