x

507 ...
  • mazowieckie
  • pomorskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem socjologiem i doktorem nauk humanistycznych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowałam z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Fundacja Stefana Batorego, Ośrodek Ewaluacji oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Europejskim Centrum Solidarności. Jest ekspertem z listy krajowej Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie innowacji społecznych, ekspertem oceniającym wnioski dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wykluczenie społeczne, ekonomia społeczna).

Prowadzę seminaria, wykłady, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników usług, service design. Pomagam organizacjom i instytucjom podnosić jakość świadczonych usług oraz generować pomysły na nowe usługi zgodne z potrzebami klientów.

Wystąpienia