x

Agnieszka Sowińska

Wolna Szkoła Bemowo

729 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Od lat projektuje doświadczenia edukacyjne i współtworzę organizacje uczące się. Obecnie koordynuje działania Wolnej Szkoły Bemowo, gdzie jednocześnie jestem mentorką.

W pracy edukacyjnej ważne są dla mnie: różnorodność, otwartość, podejmowanie odpowiedzialności, a także koncentracja na potrzebach i potencjale grupy oraz poszczególnych jej członków.

W Wolnej Szkole Bemowo proponuję niekonwencjonalne rozwiązania silnie stymulujące proces uczenia się. Korzystamy zarówno z elementów planu daltońskiego, pedagogiki walfdorfskiej, Montessori, Reggio Emilia jak i z autorskich pomysłów opartych o myśl Immanuela Kanta. Nie zamykamy się w XIX-wiecznych rozwiązaniach – korzystamy też z myśli technologicznej, gier planszowych, komputerowych, RPG. Nasza nauka odbywa się też często w ruchu, w kontakcie z naturą zarówno w pobliskim lesie jak i szkolnym ogrodzie. Szukamy drogi alternatywnej edukacji i jej upowszechnienia.

Wolna Szkoła to także, a może przede wszystkim społeczność. Dzieci uczą się demokracji realnie w niej uczestnicząc – współdecydując o szkolnych zasadach, planie zajęć, wycieczkach i projektach. Dorośli nie boją się przewodzić, ale nie są autorytarni. Wszyscy mówimy do siebie po imieniu, każdy ma możliwość nie wziąć udziału w zajęciach. Wspieramy dzieci w tym aby dbać o swoje prawa i potrzeby, stawiać granice, postawić sobie własne cele i znaleźć drogi ich realizacji. Wspieramy pozytywną wolność każdego dziecka wspierając je we wzięciu odpowiedzialności za siebie i swoją edukację.

Formalnie działalność wolnych szkół w Polsce opiera się na byciu poza systemem edukacji. Formalnie dzieci uczęszczające do tego typu placówek uczą się w trybie edukacji domowej (a wolna szkoła jest sposobem organizacji tej edukacji przez rodziców).