x

603 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, kierownik zespołu ds. nowych mediów i dziennikarstwa Ośrodka Badań nad Mediami, współpracownik (recenzent) Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina (www.pol-int.org)