x

Agnieszka Zienkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

577 ...
  • kujawsko-pomorskie

O ekspertce

Badania mojej grupy badawczej koncentrują się na różnych aspektach biologii i biochemii lipidów (tłuszczy) u roślin wyższych. Związki te, oprócz tego że są niezbędne do budowy i funkcjonowania błon biologicznych, są również jedną z najbardziej bogatych w energię i skoncentrowanych form zredukowanego węgla. Ta właściwość decyduje, że są jednym z głównych materiałów zapasowych w komórce. Tłuszcze roślinne pełnią także istotną rolę w życiu człowieka jako jeden z podstawowych składników pokarmowych oraz, co istotne w kontekście aktualnej polityki ekologicznej i zachodzących obecnie niekorzystnych zmian klimatycznych na Ziemi, główny surowiec do produkcji biopaliw i bioproduktów.