x

...
  • lubelskie

O ekspertce

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zajmuje się problematyką z pogranicza socjologii, politologii i teorii kultury. Realizuje badania (jakościowe i ilościowe) z zakresu polityki kulturalnej i równościowej, jak również społecznych oddziaływań sztuki. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu LLP Erasmus na realizację wykładów w Univerisidad de Alcala w Hiszpanii w 2012 roku. Członkini Zespołu Oceniającego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu, Rady Programowej Galerii Labirynt w Lublinie, prezeska Stowarzyszenia Dobrych Praktyk Społecznych „Zmiana”. Wieloletnia trenerka z zakresu komunikacji społecznej i polityki równościowej. Autorka ekspertyz, tekstów naukowych i publicystycznych publikowanych m.in. w „Akcencie”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zadrze”, „Femce”, „Kulturze Enter”, „Gazecie Wyborczej” oraz w pracach zbiorowych.