x

Aleksandra Anna Zasada

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

22 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi wysoce niebezpiecznych patogenów bakteryjnych, m.in. w zakresie metod ich szybkiej detekcji oraz czynników chorobotwórczości tych drobnoustrojów. Prowadzi również diagnostykę zakażeń niebezpiecznymi patogenami u ludzi. Jest ekspertem w zakresie hermetyczności, zasad funkcjonowania i pracy w laboratoriach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa biologicznego oraz w zakresie doboru środków ochrony osobistej przed wysoce niebezpiecznymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Jest laureatką I nagrody w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec. Za swoje prace badawcze została również uhonorowana Nagrodą Naukową im. prof. Janusza Jeliaszewicza oraz kilkoma nagrodami im. Ludwika Rajchmana. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału PTM), redaktor Sekcji Mikrobiologii Medycznej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Polish Journal of Microbiology oraz recenzent publikacji naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.