x

510 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Socjolożka zajmująca się edukacją. Autorka szeregu programów edukacyjnych. Szczególnie chętnie podejmuje temat edukacji obywatelskiej i równościowej. Współautorka programu edukacji seksualnej dla łódzkich szkół. Obecnie jest on realizowany w wielu szkołach w całej Polsce. Propagatorka praw kobiet. Feministka. Zajmuje sie również prawami mniejszosci seksualnych, szczegolnie w szkole. Redaktorka naczelna Łódzkiej Gazety Społeczne Miasto Ł. Aktywistka miejska. Prowadząca audycję radiową Miasto Ł w eterze. Propagatorka partycypacji społecznej. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Terapetka, trenerka. Pracuje na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. Lobbuje zmiany w polskim szkolnictwie. Wspiera uczniów, uczennice, rodziców, nauczycielki i nauczycieli. Doradza szkołom przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji pedagogicznych.