x

Aleksandra Kolodziejczyk

Weizmann Institute of Science

+48 ...
  • zagranica

O ekspertce

Dr Aleksandra Kołodziejczyk ukończyła studia doktorskie na uniwersytecie w Cambridge, studia magisterskie na uniwersytecie w Heidelbergu i studia licencjackie na uniwersytecie w Perugii. Jest autorką wielokrotnie cytowanych publikacji w prestiżowych czasopismach i stypendystką – DAAD, BBSRC, EMBO i Marie Skłodowska Curie. Obecnie odbywa staż podoktorski w Instytucie Naukowym Weizmanna w Izraelu, gdzie zajmuje się badaniem wpływu diety i bakterii jelitowych (mikrobiomu) na zdrowie człowieka.