x

500 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

ekspertka z zakresu praw kobiet, praw reprodukcyjnych i praw osób LGBT. Feministka i aktywistka LGBTIA, trenerka antydyskryminacyjna, związana z organizacjami społecznymi. Koordynuje działaniami Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WRKW). Pracuje w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wystąpienia