x

500 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Trenerka antydyskryminacyjna i koordynatorka projektów.

Absolwentka Instytutu Germanistyki UW zakładu Literatury. Studiowała Gender Studies w Państwowej Akademii Nauk. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii.  Współtworzyła w latach 2009-2014  warszawskie Manify. Na co dzień organizuje akcje równościowo-feministyczne (m.in. flasmoby, One Billion Rising).

Koordynatorka projektów.  Prowadzi projekty antyprzemocowe (cyberprzemoc, antyprzemocowa sieć mężczyzn, One Billion Rising) i dyżuruje przy telefonie interwencyjnym dla kobiet doświadczających przemocy. Odpowiada za kontakty z organizacjami niemieckojęzycznymi i koordynuje wydawanie książek niemieckojęzycznych w wydawnictwie Feminoteki. W Feminotece prowadzi też wolontariat. Fanka mediów społecznościowych.

Pasjonuje się mediami społecznościowymi i edukacją prawnoczłowieczą.

Wystąpienia