x

880 ...
  • małopolskie

O ekspertce

W 2010 roku ukończyłam EMA z Demokratyzacji i Praw Człowieka w Południowo-Wschodniej Europie. Następnie pracowałam w dziedzinach sprawiedliwości tranzycyjnej, jak również naukowo w dziedzinie przymusowych zaginięć w BiH i regionie, sytuacji politycznej w BiH i Regionie, ICTY, itp.