x

608 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Absolwentka iranistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, abiturientka podyplomowych Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczka, trenerka, działaczka społeczna, członkini formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz równouprawnienia. Organizatorka debat i spotkań dotyczących szeroko rozumianej kultury Iranu. Współpracowała przy wystawie irańskich artystek młodego pokolenia pt.: „Unexposed”, która odbyła się w 2013 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wielokrotnie brała udział w debatach i panelach dyskusyjnych związanych z prawami kobiet i mniejszości seksualnych tak w Polsce, jak i w Iranie. Interesuje się problematyką gender w kontekście społeczno-kulturowym, irańskim feminizmem, mechanizmami propagandy w Islamskiej Republice Iranu, a zwłaszcza kształtowaniem postaw i edukacją do ról społecznych w oparciu o (staro)perskie paradygmaty, teatrem pasyjnym oraz społeczną teorią queer. Do Iranu jeździ regularnie od 2002 roku.

Wystąpienia