x

604 ...
  • dolnośląskie

O ekspertce

Działam we wrocławskich organizacjach pozarządowych, ruchach miejskich aktywnych na polu przestrzeni miejskiej, szczególnie – transportu i zieleni. Zajmuję się głównie problematyką zrównoważonego rozwoju miast i partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu miastem. W 2014 r. współzałożyłam Stowarzyszenie miastoDrzew (http://miastodrzew.wroclaw.pl/), którego jestem przewodniczącą. Zorganizowaliśmy protest przeciwko masowej wycince drzew, monitorujemy też kolejne decyzje i tworzymy propozycje nowych nasadzeń. Udało mi się doprowadzić m.in. do zasadzenia drzew przy ul. Wiśniowej. Jako członkini zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia (http://tumw.pl/), uczestniczę w planowaniu przestrzennym, byłam autorką licznych uwag i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koordynowałam akcję, która miała na celu ochronę kamienic przy przy ul. Pułaskiego. W ramach stowarzyszenia Akcja Miasto (http://www.akcjamiasto.org/) jestem Społecznym Rzecznikiem Pieszych (dbam o uwzględnienie potrzeb tej grupy w planowaniu transportu), współprowadzę też kampanię „Kocham Wrocław, Wybieram Rower”.