x

Alicja Stańco-Wawrzyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Akademia Obrony Narodowej

668 ...
  • kujawsko-pomorskie

O ekspertce

Politolog, medioznawca, specjalistka od zagadnień związanych z terroryzmem. Aktualnie doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK.

W prowadzonych badaniach zajmuje się relacjami media-terroryzm, a także budowaniem społeczeństwa i ładu demokratycznego w RPA. Zrealizowała study visit na Uniwersytecie w Cape Town (RPA). Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i autorka kilku artykułów naukowych.

Więcej: https://umk.academia.edu/AlicjaStancoWawrzynska