x

796 ...
  • małopolskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem niezależną ekspertką w zakresie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Happiness Managerką i Trenerką edukacji obywatelskiej.

Koordynowałam projekty dotyczące aktywizacji, rozwoju obywatelskiego i ekonomii społecznej. Tematem niepełnosprawności zajmuje się od 2013 r., wtedy też zaczęła się moja przygoda z organizacjami pozarządowymi. Rok później, w 2014 r. założyłam z 2 innymi osobami własną organizację pozarządową (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo), która działa na rzecz edukacji i obrony praw kobiet z niepełnosprawnościami.

Uczestniczę w debatach nt. niepełnosprawności/ dostępności w charakterze eksperta, m.in. z wypracowania rekomendacji zmian dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce (PSONI, 2017 r.). Jestem autorką i współautorką publikacji w tym temacie, np.: Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce (2015 r); „Alternative submission to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, 2018).

Monitorowałam stan wdrażania postanowień ww. Konwencji na terenie Małopolski (56 jednostek objętych monitoringiem w ramach projektu). Poza tym organizuje panele dyskusyjne, spotkania i warsztaty związane z prawami OzN, z prawami osób starszych, rzecznictwem i aktywnością społeczną w całej Polsce. Aktywnie biorę udział w różnych działaniach o charakterze antydyskryminacyjnym. Specjalizuję się we wprowadzaniu projektów/pomysłów w życie, od planowania, przez zarządzanie projektami, animację grup i społeczności lokalnych, po wykorzystywanie myślenia wizualnego. Prowadzę szkolenia z zakresu dostępności i podnoszenia świadomości praw osób z niepełnosprawnościami dla firm, organizacji pozarządowych i JST. Poza tym jestem trenerka myślenia wizualnego oraz jestem propagatorką i instruktorką Nordic Walkingu, prowadzę regularnie zajęcia dla osób z różnym stopniem sprawności. Można mnie znaleźć: Strefawenuszmilo.org.pl happinessmanager.online Facebook w grupie Happiness Manager Polska.

Wystąpienia