x

693 ...
  • zagranica

Profile ekspertki:

O ekspertce

Pracuję z osobami dorosłymi – bezrobotnymi i zatrudnionymi, jak również ze starszą młodzieżą szkolną prowadząc szkolenia, warsztaty i treningi oraz sesje indywidualne, w nurcie psychologii pozytywnej, z wykorzystaniem metod i technik Strengths i Happiness Coachingu. 

Specjalizuję się w tematyce: 
• samoświadomość i samokontrola emocjonalna, 
• komunikacja interpersonalna, 
• zachowania asertywne,
• twórcze rozwiązywanie problemów,
• motywacja i zarządzanie energią osobistą,
• współpraca w zespole
• negocjacje
• profilaktyka antystresowa oraz kontrola stresu, 
• autoprezentacja i budowanie wizerunku, 
• planowanie kariery zawodowej; bilans kompetencji, formułowanie celów i konstruowanie planów, 
• techniki aktywnego poszukiwania pracy, 
• autoprezentacja na rynku pracy; dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna.

Doświadczenie:

Ponad 1600 godzin na sali szkoleniowej
Ponad 200 godzin konsultacji indywidualnych
Blisko 100 godzin grupowej niespecjalistycznej pomocy psychologicznej

Uprawnienia i certyfikaty:


• Rekomendacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I stopnia
• Certyfikat JOBFITTER CC ©
 /Certificate of Competence


Publikacje:

Sołowiej A. (2014). Praca z osobą bezrobotną metodą Hansa Christiana Kofoeda w grupowym doradztwie zawodowym. W: Rosalska M., Wawrzonek A., Meldgaard O., Osakiewicz M., Piguła K., Jankowska J., Sikora M. (red.), W poszukiwaniu metody. Aktywizacja zawodowa kobiet – adaptacja metody szkoły Kofoeda, ss. 94-110. Poznań: Fundacja Familijny Poznań.