x

602 ...
  • lubuskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem nauczycielką akademicką, literaturoznawczynią i działaczką społeczną prowadzącą kobiecy ngo, członkinią wojewódzkich ciał doradczych (ekonomia społeczna, komitet monitorujący) oraz przewodniczącą wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.