x

Anna Biernacka-Rygiel

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych

781 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w administracji państwowej oraz administracji unijnej. Obecnie w trakcie pisania doktoratu z zakresu kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.