x

606 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka UMK – Instytut Filozofii w Toruniu i podyplomowych Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.Działaczka na rzecz praw kobiet, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER; od 2000 roku związana ze środowiskiem kobiecym: m.in. współorganizatorka Manify i innych wydarzeń w ramach Porozumienia Kobiet 8 marca; specjalistka ds. informacji w Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa w Warszawie, gdzie m.in. koordynowała program grantowy Fundusz dla Kobiet, bazę danych organizacji kobiecych w Polsce; ogólnopolską akcję Bezpieczna Taksówka dla Kobiet i ogólnopolskie Konferencje – „Polityka Rządu wobec Kobiet” i „Polityka Samorządu wobec Kobiet”. W latach 2005-2012 zarządzała (wiceprezeska zarządu) Fundacją Feminoteka. Autorka i współredaktorka licznych publikacji z zakresu praw kobiet i rozwiązań równościowych (m.in. raportów: „Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy”, Warszawa 2008; Gendermeria – równościowy monitoring. Raport z wyników monitoringu”, Warszawa 2008; „20 lat – 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2009”, Warszawa 2009, „Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce z perspektywy gender”, Warszawa 2010). Koordynatorka projektów z obszaru: rynku pracy (Gender Index), przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, równościowych mediów, obywatelskiego monitoringu, ekonomii, współpracy międzysektorowej. Niezależna ekspertka równościowa w projektach: „Równość standardem dobrego samorządu” (EFS, POKL), „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” (EOG, Koalicja KARAT), Badanie kosztów przemocy wobec kobiet w Polsce (Council of Europe, HEUNI, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania). W 2008 roku otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet (feminoteka.pl/muzeum). Prowadziła zajęcia autorskie na temat ruchu kobiecego i historii kobiet na Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Gender Studies przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współautorka filmu dokumentalnego o Halinie Paszkowskiej – pierwszej kobiecie dźwiękowcu (Szkoła A. Wajdy) .