x

795 ...
  • lubelskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

(Stowarzyszenie Homo Faber) – jestem filolożką, ukończyłam Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Obecnie piszę doktorat na Wydziale Politologii UMCS o integracji migrantów/ek z Ukriany w Polsce.

W Homo Faber koordynuję Program Integracja, gdzie zajmuję się budowaniem i współtworzeniem systemowych rozwiązań z zakresu integracji.

Prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Jestem członkinią Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanej przez Fundację La Strada.

Jestem koordynatorką regionalną programu „Masz Głos” Fundacji im. S. Batorego, którego celem jest wpieranie lokalnych liderów i liderek działań obywatelskich.

Współpracuję z Amnesty International Polska, Związkiem Ukraińców w Polsce, Fundacją im. S. Batorego.