x

506 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Anna Fedas – menedżerka, trenerka i animatorka projektów społecznych, badawczych i kulturalnych. Obecnie Specjalistka ds. edukacji obywatelskiej w Europejskim Centrum Solidarności. Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością edukacja nieformalna i animacja społeczności lokalnej oraz licznych kursów i szkoleń (w tym Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Trenerów Stowarzyszenia CEL oraz kursu Profesjonalny Menedżer NGO). Pracowała w licznych projektach społecznych/badawczych/kulturalnych o zasięgu lokalnym (np. „Ekonomia społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska”), ogólnopolskich (np. „Polski Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012”, „Wolontariat-włącz się!”) oraz ponadnarodowych (np. „Europejskie Forum Sportu i Młodzieży” organizowane przez Komisję Europejską w 2012 roku na Cyprze, czy też „Sport Plays Mixed” w 2015, w Paryżu). Założycielka kilku organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.