x

Anna Głogowska-Balcerzak

Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi), Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

+48 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W czasie studiów magisterskich, przebywała na uniwersytecie w Maastricht w ramach programu Erasmus oraz odbyła praktyki w ONZ – w Biurze ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w Wiedniu. Zainteresowania naukowe: ochrona praw człowieka, prawo karne międzynarodowe; przygotowuje rozprawę doktorską nt. handlu ludźmi. Współpracuje z Fundacją przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu „La Strada”. W Centrum Praw Kobiet od czerwca 2012 roku. Specjalizuje się w poradach z zakresu prawa rodzinnego. Od czerwca 2014 roku współrealizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin”.