x

691 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Ekspertka w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz tematyce kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pracuje w organizacjach pozarządowych, ciałach dialogu społecznego (Komisja dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego w Warszawie) Od lutego 2012 jestem członkinią Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawie.