x

668 ...
  • podlaskie

O ekspertce

MOJA DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA:
Od 2005 współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.(trener w różnych programach, obecnie w ,,Szkole Tolerancji”-trener, bloger)

Koordynowanie projektów edukacyjnych w województwie podlaskim: Od 2006 roku:, Literacki Atlas Polski”, ,,Ślady Przeszłości”.
Od roku szkolnego 2007 koordynator regionalny projektu ,,Opowiem Wam o wolnej Polsce” oraz programu ,,Media Starter” przygotowanego wspólnie z CANAL+. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim.

Koordynowanie projektu dla nauczycieli ,,Wspólna przeszłość/Wspólna przyszłość” w 2008 ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w w/w projektach, w woj. podlaskim.

2006-Szkolenie nauczycieli w Kielcach, ,,Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” przygotowujące do pracy z młodzieżą.

Współpraca z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie.

2007- Szkolenia dla nauczycieli z woj. podlaskiego uczestniczących w programie ,,Przywróćmy pamięć”.

2005-2007-Edukator w wydawnictwie ,,Stentor”-prowadzenie szkoleń dla nauczycieli polonistów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących literatury i wykorzystania materiałów wydawnictwa na lekcjach. Metoda projektu, metody aktywizujące, praca z uczniem zdolnym.

0d 2008 – w Zarządzie Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku. Stworzenie i koordynowanie projektu dla nauczycieli i animatorów kultury ,,Żyliśmy razem przez wieki czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku”. Prowadzenie zajęć w ramach kursu (połowy zajęć).

Zajęcia z uchodźcami narodowości czeczeńskiej(nauczanie języka polskiego jako języka obcego i kultury polskiej).

2009-koordynowanie autorskiego projektu o tolerancji dla animatorów kultury, doktorantów i nauczycieli z różnych typów szkół .Projekt ,,Jedno jest słońce dla wszystkich i jedno niebo nad nami”-o Białorusinach, Romach i Żydach.
Prowadzenie zajęć warsztatowych o trzech mniejszościach narodowych-30 godzin na podstawie autorskiego programu.

2009-Praca z wolontariuszami EVS- nauczanie języka polskiego jako obcego oraz wybranych elementów kultury polskiej.(czerwiec-listopad)

2009-współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. Opracowanie zajęć dotyczących Isaaka Bashevisa Singera oraz wspomnień dzieci ocalonych z Zagłady. Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach ,, Akademii Letniej Żydowskiego Instytutu Historycznego”.

2009- prowadzenie szkolenia w Białymstoku dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .Literacki Atlas Polski. Reportaże”. Warsztaty były połączone ze spotkaniem z Jackiem Hugo- Baderem.

2009-Współpraca z Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofa. Przygotowanie prelekcji ,,Święta żydowskie: Chanuka, Sukot, Szabas” oraz ,,Zapomniany Holocaust czyli Zagłada Romów”.

2010-trener w projekcie ,,Żyjemy razem” dotyczącym wielokulturowości i tolerancji koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Prowadzenie szkoleń w województwie i w Białymstoku.

2010-szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Mońkach dla maturzystów

07.2010-szkolenie dla nauczycieli w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej w ramach konferencji ,,Dziedzictwo kulturowe polskich Żydów”. Prowadzenie warsztatów ,,Nauczanie o Holocauście poprzez teatr”.

09.2010-warsztaty dla mieszkańców miasta Białegostoku dotyczące świąt żydowskich i symboliki synagogi przeprowadzone w Centrum Zamenhofa.

10.2010-prowadzenie warsztatów dla Żydowskiego Instytutu Historycznego w ramach projektu MKiDN ,,Przybyli. Odeszli. Są…Żydzi polscy”.

10.2010-współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży-szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu POKL- Działanie 9.4-Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej

Od 2013 roku- trener w wydawnictwie NOWA ERA(szkolenia dotyczące literatury i Matury 2015)

Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku ,,UNIVERSITAS BIALOSTOCIENSIS”

Od 2013 roku Ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich na województwo podlaskie.
NAGRODY i ODZNACZENIA:

2006- Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku za opis zrealizowanego projektu z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej,,Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” w ramach I edycji konkursu ,,Od słowa do czynu”.

2007-Nagroda ,,Kuriera Porannego”-ZŁOTE KLUCZE, za działalność społeczną

2007-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ,, Niezwykła Polka” w ramach programu ,,Akcja Akacja”.

2008-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego jako ,,kustosz pamięci”

2008- Międzynarodowa Nagroda im. Ireny Sendler ,,Za naprawianie świata”.

2008-Wyróżnienie w konkursie Ambasador Doliny Kreatywnej TVP.

2009-Nominacja do Nagrody Ks. Musiała za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko- żydowski.

2009-Wyróżnienie za referat ,,Śmierć w judaizmie” wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kubler- Ross” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

2013-Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów.
* Szkolenie dotyczące programu ,Sprawiedliwi wśród Narodów Świata-Sprawiedliwi wśród nas”-3.02-5.02.2005/Miedzeszyn k/ Warszawy.

UKOŃCZONE FORMY doskonalenia w związku z problematyką mniejszościową:

*,, Historia Shoah i problematyka przekazu Zagłady w szkole”- Konferencja naukowa w Berlinie- Wannsee(27.03.06-1.04.2006)

* Szkolenie wokół pakietu edukacyjnego IPN ,,Zagłada Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej( Warszawa, 8.04.2006)

* Polsko-izraelskie seminarium ,, Bliżej siebie” realizowane w ramach projektu ,, Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, III edycja”. 8.10-11.10.2006, Sulejówek. Szkolenie zostało zorganizowane przez CODN.

* Szkolenie przygotowujące nauczycieli do obchodów w szkole Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości- ,,Trudne wybory” zorganizowane przez CODN(29.01-31.01.2007)-Sulejówek.

* Seminarium w Międzynarodowe Szkole Studiów o Holocauście w Instytucie
Yad Vashem w Jerozolimie-16.06.2007-29.06.2007.

* Uczestnictwo w II Letniej Szkole Nauczania o Holokauście w Krakowie( 2.07-6.07.2007).

* Udział w seminarium w USA( Nowy Jork/ Waszyngton) ,, Dialogues About Teaching Jewish/Christian Heritage and the Holocaust.
19.08-25.08.2007.Wystąpienie n/t Sprawiedliwi wśród Nardów Świata-świadkowie historii.

* Udział w konferencji dla trenerów i edukatorów zorganizowanej przez CODN z okazji 65 rocznicy powstania w getcie warszawskim-2008.

* Udział w seminarium z Rady Europy dla trenerów o Holocauście ,,Edukacja i pamięć”2008- program Pestalozzi (październik).

* Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej ,,Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji”.Oświęcim-Kraków, październik 2008.

* Udział w Sympozjonach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego dotyczących stanu kultury w województwie podlaskim-2008,2009 pod hasłem ,,Inny. Obcy. Swój”. Artykuł do publikacji dotyczący podlaskich Sprawiedliwych.

* Udział w Międzynarodowym Seminarium dla edukatorów o Holocauście,Yad Vashem, Jerozolima sierpień 2009.

* Udział w konferencji ,Historia. Pamięć. Tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej historii” zorganizowanej przez Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku( grudzień 2009).

* Udział w konferencji w Paryżu zorganizowanej przez La Memorial De La Shoah ,,Nauczanie o Holocauście-polskie i francuskie doświadczenia”-marzec 2010.

* Udział w konferencji o Holocauście w Warszawie-przedstawienie sprawozdania z Francji. kwiecień 2010.

•Udział dwukrotnie w Międzynarodowej Letniej Szkole CENTROPY(przywracanie pamięci o Żydach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów): 2011-Kraków-Wiedeń-Zagrzeb-Sarajewo.
•2012 rok- Manheim-Berlin-Frankurt.

• Szkolenie antydyskryminacyjne dla nauczycieli i trenerów w Wildze k/Warszawy-40 godzin-2014

MOJE PUBLIKACJE:
*Jak mówić o Holocauście? Oral history w formie spektaklu o Ocalonych-,,Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć”, W:Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Pod red.Piotra Trojańskiego, Oświęcim 2008.

*Jak przetworzyć wywiad w formę literacką, W:Historia. Pamięć. Tolerancja, Pod red. Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, Białystok 2008.

*Sześć milionów czy więcej? Lekcje o Holocauście i ,,osmaleniu”, W:Historia. Pamięć. Tolerancja, Pod red. Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, Białystok 2008.
* Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć. Scenariusz spektaklu,
W:Historia. Pamięć. Tolerancja, Pod red. Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, Białystok 2008.

*Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Fragment pamiętnika,
W:Historia. Pamięć. Tolerancja, Pod red. Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, Białystok 2008.

* Współautorka publikacji ,,Żyliśmy razem przez wieki” dotyczącej historii, kultury i tradycji Żydów podlaskich. Białystok 2008.

*Metoda ,, oral history” jako źródło wiedzy o Sprawiedliwych, W:Warto zapytać o kulturę 3.Inny. Obcy. Swój, Pod red. Krzysztofa Czyżewskiego, Białystok-Sejny 2008.

* Recenzentka publikacji,, Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu Ku wzbogacającej różnorodności”, Białystok 2009.

* Współautorka publikacji ,,Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno jest słońce nad nami. Romowie. Białorusini. Żydzi”, materiały dla nauczycieli, Białystok 2009.

* Współautorka pakietu metodycznego dla nauczycieli ,,W świecie wartości Janusza Korczaka”, Białystok 2012.

•Współautorka publikacji ,,Byliśmy tu. Pakiet metodyczny. Materiały do nauczania o historii i kulturze żydowskiej towarzyszące wystawie ,,Byliśmy tu zorganizowanej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 70.rocznicę powstania w białostockim getcie, Białystok 2013.